เอลิแกนซ์คลินิก By หมอภูเบศ

ก้าวสู่ปีที่ 7 ของการบริการด้านศัลยกรรมความงาม เราเน้นมาตรฐานความปลอดภัย การแพทย์ทันสมัย ระดับสากล ด้วยประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวของ “คุณหมอภูเบศ” ที่ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและสำคัญที่สุด คือการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมที่ถูกต้อง ให้คนไข้ได้รับข้อมูลที่แท้จริง ชัดเจน ถึงผลการรักษา ทำแล้วผลออกมาเป็นรูปแบบไหน มีผลข้างเคียงอย่างไร สามารถทำได้จริงตามความต้องการของคนไข้หรือไม่ ซึ่งสุดท้าย คุณหมอ จะเน้นความปลอดภัย เป็นสำคัญ….เพื่อให้คุณสวยอย่างมั่นใจ


ศัลยกรรมความงามมีคุณภาพ + ฝีมือและประสบการณ์แพทย์ = ราคาที่สมเหตุผล